top of page

Våre salgsbetingelser

Direkte bestilling på nett - Det skal være enkelt å handle hos oss. 

Legg de produktene du ønsker å handle. Korriger om nødvendig i handlekurs. Trykk betal/send bestilling. Fyll ut kontaktadresse i skjema. Trykk deretter send. Vi mottar da din bestilling umiddelbart. Sjekker varelager og leveringstatus. Kontakter deg for å bekrefte varer/antall og frakt. 

Send en forespørsel til kronen.kunstmateriell@gmail.com hvis du ønsker å opprette bedriftsavtale. Du vil da bli fakturert for dine bestillinger.

 

 

Generelle salgsbetingelser i henhold til forbrukerloven:

Disse salgsbetingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Kronen Kunstmateriell. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. 

 

Vi leverer i utgangspunktet kun til adresser i Norge. Vi forbeholder oss retten til å nekte levering i andre land, eller eventuelt øke porto/ekspedisjonsgebyr for å få dekket våre ekstra kostnader. 

 

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettslovet, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. 

 

I disse lovene finner du mer informasjon om dine rettingheter og plikter ved kjøp. Der det i disse lovene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.

 

1. Parter 

Selger er: Kronen Kunstmateriell - Øraveien 2 - 1630 Gamle Fredrikstad - Norway - Tlf: +47 940 57 187 / 974 96 611 - kronen.kunstmateriell@gmail.com - orgnr. 917900981 MVA og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". 

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din", eller "ditt". 

 

2. Bestillings- og avtaleprosess 

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring, eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. 

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en spesifisert ordrebekreftelse på mail til deg.

Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om den er i overensstemmelse med bestillingen. 

 

3. Opplysninger gitt i nettbutikken 

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk,

vår markedsføring, eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. 

 

4.1 Priser 

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme på ordren og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, m.m 

 

4.2 Porto / ekspedisjon 

Porto/ekspedisjon er forklart øverst på denne siden. 

 

5.Betaling 

Legg de produktene du ønsker å handle. Korriger om nødvendig i handlekurs. Trykk betal/send bestilling. Fyll ut kontaktadresse i skjema. Trykk deretter send.  Vi mottar da din bestilling umiddelbart. Sjekker varelager og leveringstatus. Kontakter deg for å bekrefte varer/antall og frakt. Du vil få tilsendt faktura på din registrerte e-postadresse. Betalingsfrist er 10 dager etter at du har mottatt bestillingen. 

Ved ubetalt førstegangsfaktura, sender vi først en betalingspåminnelse til din registrerte e-postadresse. 

 

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, vil du få en purring, før det evt blir sendt til inkasso. 
 

6. Levering og forsinkelse 

Din bestilling blir normalt sendt fra vår butikk innen så fort som mulig, senest innen 7 virkedager - såfremt vi har varene på lager.

Vi tar kontakt dersom yttligere forsinkelser oppstår.

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene heve kjøpet. 

 

7. Undersøkelse av produktene 

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. 

 

8. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon) 

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller 5 år hvis produktet er ment til å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt.10. 

 

9. Garanti 

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt.8. 

 

10. Angrerett 

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert til oss i samme stand slik at vi kan selge det videre uten prisavslag. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.

Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Varen må være uåpnet i orginalembalasje. 

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i orginalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. 

 

OBS: Angreretten gjelder ikke for: noen spiselige produkt, produkt med holdbarhetsdato,produkt der forsegligen kan åpnes, eller dersom forseglingen på produktet er brutt. 

 

OBS: Angreretten gjelder heller ikke ved bestilling av gavepakker for henting, levering, eller sendt i posten. 

 

11. Salgspant 

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. 

 

12. Tvister 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, skal du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

bottom of page